Český klub historických vozidel

Pro členy

Vážení návštěvníci.

Umístěné texty na tomto webu byly převzaty ze staré verze a mají pouze informativní charakter.

VAŠE AKCE, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MŮŽETE ZASÍLAT NA

info@ckhv.cz

Děkujeme za Vaši aktivní pomoc a připomínky k obsahu webu.

Historie ČKHV

Na přelomu let 1989 – 90 bylo jasné, že ne všechny subjekty zabývající se v letech před rokem 1989 historickými vozidly chtějí pokračovat pod křídly nástupnických organizací Svazarmu.

Vznikla tak skupina samostatných, nezávislých klubů historických vozidel s bohatou, až předválečnou historií, ke které se přidávaly nově, spontánně vznikající veterán kluby po celé, tehdy československé republice. Zakládající Valné hromady se zúčastnilo 32 zástupců klubů a kmotry se stali bývalí závodníci Eliška Junková a František Šťastný a syn zakladatele továrny Aero, pan JUDr Vladimír M. Kabeš. Toto sdružení bylo dne 9. 4. 1990 registrováno Ministerstvem vnitra pod názvem Auto-moto Vetran Club. To bylo poměrně nešťastné řešení, protože pod nástupnickými organizacemi Svazarmu působilo mnoho organizací s názvem auto či moto veterán club a název dostatečně nevystihoval nezávislost a suverenitu tohoto sdružení.

Proto byl název změněn na “Československý klub historických vozidel”. Tato změna názvu byla vzata na vědomí tehdejším FMV ČR 24. 4. 1990. V této souvislosti vznikl i znak ČSKHV, jehož autorem je Václav Zapadlík. Ke změně názvu došlo ještě jednou, a to po rozdělení republiky. Vznikl tak “Český klub historických vozidel”, jehož stanovy byly registrovány Ministerstvem Vnitra České republiky dne 9. 12. 1993 pod č.j. VSP/1-1740/90-R. Prvním prezidentem ČSKHV a později ČKHV byl Ing. Karel Jičínský, CSc.

Český klub historických vozidel je zakládajícím členem Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR), která je jediným nositelem národní autority Federation Internationale Vehicules Anciens (FIVA ) pro Českou republiku. Členské kluby ČKHV jsou oprávněny testovat historická vozidla pro jejich provoz na veřejných komunikacích dle zákona č. 56/2001 a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 355/2006.

Kromě tohoto technického zaměření členové klubů provozují svá historická vozidla na veteránských akcích a výstavách a výrazně se podílejí na prezentaci před širokou veřejností. Kluby ČKHV pořádají akce pro historická vozidla od mezinárodních nejprestižnějších akcí kategorie FIVA A a FIVA B, přes mezinárodní a národní akce a výstavy až po komorní klubové akce. Na regionální úrovni velmi dobře spolupracují s místními samosprávami při pořádání různých sportovních a společenských akcích.

Informace pro členy

testujeme historická vozidla

akce klubů

název

název

Testování historických vozidel

Testování historického a silničního vozidla na historickou původnost provádí na žádost vlastníka klubová testovací komise. 

Napište nám zprávu

    To že jste člověk prokažte výběrem ikony dům.

    info@ckhv.cz