PRVNÍ VETERAN CAR CLUB Třebíč, z.s.

o nás
1vcc_logo

základní informace o klubu:
název klubu: PRVNÍ VETERAN CAR CLUB TŘEBÍČ
zkráceně: 1. VCC TŘEBÍČ
sídlo: K Sokolí 1111, Třebíč 674 01

statutární zástupce:
prezident klubu: ing. Pavel Mergental
IČO: 228 70 989
tel: 731 004 249
mail: pavel.mergental@gmail.com

testování:
předseda KLKT: ing. Pavel Mergental,
tel: 731 004 249
mail: pavel.mergental@gmail.com
členové KLKT: Vladimír Pisk, Lukáš Drnec, Antonín Holčapek, Michaela Hájková, Pavel Hájek

informace o letošní (2024) akci: www.hrabechorinski.cz

STRUČNÁ  HISTORIE  A  VÝVOJ  KE  ČTYŘICETI  LETŮM  TRVÁNÍ  KLUBU

PRVNÍ VETERAN CAR CLUB TŘEBÍČ má původ ve VCC Třebíč, který založilo v říjnu roku 1983 třináct nadšenců, co opatrovali v Třebíči a okolí stará vozidla. Někteří se již znali, jiní se teprve poznávali postupně na pravidelně zavedených schůzkách. Samozřejmě, tehdy se dalo existovat pouze pod bývalým Svazarmem (Svaz pro spolupráci s armádou), a veškerá, tedy i motoristická činnost musela být především ideologicky řízená, politicky nezávadná, a pro jistotu vládnoucí třídy (KSČ) přísně kontrolovaná.  Od počátku jsme fungovali jako samostatný právní subjekt, což tehdy nebylo jednoduché zařídit, ale pro budoucnost se ukázalo jako velmi prozíravé.

Hlavní náplní a činností klubu je sdružování zájemců s motoristickou a sběratelskou vášní zaměřenou na historii motorismu, a vše, co s tím souvisí. Od počátku činnosti jsme pravidelně pořádali srazy a soutěže vojenských historických vozidel „O Zlomenou poloosu“. Zde je třeba podotknout, že snahy legálně provozovat tento druh historických vozidel byly vždy vládnoucím režimem úspěšně potlačeny, takže žádný z JEEP klubů, ať v Plzni, Praze či Brně neměl dlouhého trvání. Majitelé právě Jeepů a podobných vozidel neměli zrovna jednoduchou situaci jen proto, že opatrovali americké vozidlo. Jen pádem tehdejšího režimu v r. 1989 bylo možno po zákazu třetího ročníku (v r. 1986) svobodně pokračovat v dalších ročnících této zajímavé soutěže. Již ne pod Svazarmem, ale v nově založeném nezávislém ČKHV, jenž byl později jedním ze zakládajících členů FKHV.

V r. 2000 ne že by jeden podnik nestačil, ale z důvodu několika významných výročí jsme v září uspořádali značkové setkání vozidel s ochrannou známkou Jeep, „JEEP JAMBOREE TŘEBÍČ 2000“, pro všechny Jeepy do r.v. 1970. Vyvrcholením akce bylo vyhlášení „THE CAR OFF MILLENIUM“ – vozidla tisíciletí, a následné vystavení certifikátu o této skutečnosti. Tuto akci opakuje VCC Třebíč každých pět let, zatímco 1.VCC Třebíč pořádá pravidelně od roku 2005 setkání historických vozidel „Po stopách hraběte Chorinského“, vypisovanou pro všechny druhy HV.

A tady je na místě podat malé vysvětlení. VCC Třebíč se postupně stále rozrůstal, až měl cca 50 členů a dílem z důvodu tehdejší roztříštěnosti veteránského hnutí, ale též z důvodu silné podpory užitkových a vojenských vozidel se postupně v původním klubu s přílivem nových členů a změnou vztahů vyprofilovaly dva směry dalšího vývoje a výsledkem bylo rozdělení klubu. Ze stávajícího VCC Třebíč jsme odešli někteří členové, a kromě jednoho všichni, co původní klub zakládali. Vytvořili jsme 1.VCC Třebíč a tím opět podmínky pro pořádání stěžejní akce „Po stopách hraběte Chorinského“ (www.hrabechorinski.cz), a samozřejmě i dalších, propagujících historická vozidla v nejširším měřítku. Atmosféra v původním VCC Třebíč tak byla uklidněna, transformací na zapsané spolky v r. 2015 bylo dokončeno fungování obou spolků jako samostatných subjektů. Tak existují tedy od r.2009 v Třebíči dva samostatné kluby.

V současnosti máme 21 členů včetně něžného pokolení plus další kandidáty na členství, mimo našeho podniku se pravidelně účastníme veteránských akcí konaných po celé republice.

Výčet činnosti lze ještě doplnit o  oblast testování vozidel – máme vlastní testační komisi, testování vozidel provádíme od r. 1985. Zájemce o testování odkazujeme na https://www.fkhv.cz/testovani/   – kde najdou aktuální informace a postup, jak si testování svého vozidla zařídit.

kontakty
REKLAMA
ckhv.cz